Filmskokritiški krožek Ostrenje pogleda se odvija v sodelovanju s srednjimi šolami in gimnazijami. Na srečanjih enkrat ali dvakrat mesečno (po dogovoru s šolo) z dijaki na šoli gledamo po pojmovnih sklopih (filmskih ali tematskih) izbrane mladinske filme in se o njih pogovarjamo, s poudarkom na osnovah filmskega ustvarjanja, družbenem kontekstu in tematiki. Dijaki se na podlagi mentoričinih napotkov in nasvetov preizkusijo v pisanju filmskih kritik. Po izdatnem komentiranju in različnih fazah nastajanja končne izdelke objavimo na spletnem portalu Ostrenje pogleda.