Društvo za širjenje filmske kulture KINO! je bilo ustanovljeno ob koncu leta 2006 z namenom, jasno navedenim že v imenu društva. Poudariti velja, da pojem »filmske kulture« razumemo v kar najširšem pomenu besede. Tako v smislu tega, da filmska oziroma avdiovizualna kultura predstavlja eno najučinkovitejših orodij človekovega izraza in sredstev za razločevanje ter osmišljanje sveta, kot tudi v duhu znanega gesla Sergea Daneyja, da ljubezen do filma ni (in ne sme biti) zgolj odnos do filma, temveč odnos do sveta prek filma.

Temeljno poslanstvo društva je izdajanje časopisa/revije/zbornika KINO!, namenjenega filmski teoriji, politiki in poeziji. Do sedaj je izšlo že trideset številk zbornika (glej zavihek KINO! PUBLIKACIJE/Revija KINO!), od tega številne tematske. V uredništvu časopisa KINO! so: Maja Krajnc (glavna odgovorna), Nil Baskar, Jurij Meden in Andrej Šprah. KINO! temelji na prepričanju, da film še zdaleč ni mrtev niti docela rojen, temveč se na novo poraja z vsako dobo, ki se prepoznava v njegovih videnjih. KINO! si prizadeva za razširjanje filmske kulture kot načina premagovanja zablod, ki film reducirajo na industrijski izdelek in gledalca na potrošnika. KINO! je prostor zlitja impulzov svobodne ustvarjalnosti. Verjame v nujnost prebijanja okvirjev obstoječega družbenega konsenza in preseganja uveljavljenih modusov eksistence. KINO! se postavlja na tisto izhodišče aktualnosti, ki se tukaj in zdaj zoperstavlja zahtevam kapitalizma v njegovi tržni logiki razvrednotenja vsakršne oblike upora proti sebi v zgolj še eno vrsto blaga. KINO! ne ločuje med lokalnim in univerzalnim, marveč zagovarja stališče, da lahko lokalno s svojimi značilnostmi opredeljuje univerzalne procese z enako verodostojnostjo kot to zmorejo določila splošnosti. KINO! vzpostavlja prostor za dejavno komunikacijo tokov filmske zavesti, ki zavračajo idejo političnih meja in kulturnih pregrad. KINO! se zaveda, da film potrebuje gledalca zaveznika, ki s svojim videnjem prispeva k skupni vsoti avtentičnega filmskega dogodka. Zato se zavzema za poglabljanje zaveze med občinstvom in ustvarjalcem. KINO! prisega na načelo mobilizacije pogleda, ki užitek plemeniti z zavestjo, da je kinematografično dejanje lahko prizorišče dejavnega soočenja filmarjevega in gledalčevega videnja, kjer se odpirajo poti k osvoboditvi izpod jarma ustaljene recepcijske logike. KINO! zavrača idejo gledalca kot objekta. Spoštuje ga kot subjekt s polno odgovornostjo, ki lahko v lastni – pogosto marginalizirani, zatirani, izkoriščani ali razosebljeni – bivanjski poziciji prepoznava možnost izbire in najde prostor samozavedanja ter (re)akcije. KINO! je neprofiten, neodvisen in utopičen prostor. KINO! vodi prepričanje, da je z vidika kreacije ključnega pomena prav vidik utopije. Utopije, ki filmsko umetnost spaja z njeno dobo in zgodovinskim mestom njenega vznika. Utopičnosti, v kateri se skozi historično perspektivo gleda filme v preteklosti, ki se začenja tukaj in zdaj, a tudi v prihodnosti, ki se je začela pred stoletjem. KINO! sledi zahtevi, da se je prežetosti našega časa z brezkončno destruktivno silo potrebno upirati z revolucijo primerljive kreativne energije, ki naj okrepi spomin, razjasni sanje in podobam dovoli pomeniti!

Društvo KINO! deluje tudi kot knjižni založnik (glej zavihek KINO! PUBLIKACIJE/Knjižne izdaje). Med pomembnejšimi, že izdanimi deli velja navesti Šolo risanega filma (Borivoj Dovniković; izdano skupaj z Društvom za oživljanje zgodbe 2 koluta), Evidenco filma (Jean-Luc Nancy), temeljna dela s področja filmske teorije, kot so Kaj je film? (André Bazin), O filmu Bertolta Brechta, Kinematografska pripoved Jacquesa Rancièra in Prizorišče odpora: Sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture Andreja Špraha (nagrada zlata ptica), Film proti spektaklu Jean-Louisa Comollija, Camera obscura Sarah Kofman, Vzgoja za film: Razprava o poučevanju filma v šoli in drugih okoljih Alaina Bergalaja, Camera politica: Dialektika realizma v političnem in militantnem filmu Emmanuela Barota itn.

V sodelovanju z različnimi partnerji (Slovenska kinoteka, Kinodvor, filmski festivali Animateka, FSF, Kino Otok, LIFFe, K3, Festival 35-milimetrskega filma ipd.) organiziramo tudi žive dogodke, vezane na vsebino revije, v obliki predavanj, posebnih filmskih projekcij in okroglih miz.

Pred nekaj leti smo pri Društvu KINO! zasnovali filmsko-vzgojni program Ostrenje pogleda, ki mu ta portal tudi namenjamo. Glavna izvajalka in mentorica dejavnosti, ki jih ponuja Ostrenje pogleda, je dr. Maja Krajnc (odg. ur. KINA! in izvajalka Kino-katedre za OŠ in SŠ v Slovenski kinoteki), pomagajo ji mlajši sodelavci.

 

Katalog Ostrenja pogleda je dostopen s klikom na sličico.

OSTRENJE_POGLEDA_KATALOG_2018-01.jpg

Program podpirata Slovenski filmski center in Mestna občina Ljubljana.

 

Koristne povezave in kontakti:

Ostrenje pogleda:

Elektronski naslov: ostrenje.pogleda@e-kino.si, maja.krajnc@e-kino.si

Facebook: https://www.facebook.com/ostrenje.pogleda/

Instagram: https://www.instagram.com/ostrenje.pogleda/

Telefon: 040 302 808 (Z. Ž.), 040 720 717 (M. K.).

Revija KINO!:

Spletna stran: http://www.e-kino.si

Elektronski naslov uredništva: urednistvo@e-kino.si, maja.krajnc@e-kino.si.

Facebook: https://www.facebook.com/KINO-revija-za-film-in-filmsko-195669660472321/

Instagram: https://www.instagram.com/kino_revija_za_film_in_filmsko/

Zbirka Kamera:

Spletna stran: http://zbirkamera.si/

Na skorajšnje srečanje,

OSTRILSKI POZDRAV!

OP_LOGO