Društvo za širjenje filmske kulture KINO! je bilo ustanovljeno ob koncu leta 2006 z namenom, jasno navedenim že v imenu društva. Poudariti velja, da pojem »filmske kulture« razumemo v kar najširšem pomenu besede. Tako v smislu tega, da filmska oziroma avdiovizualna kultura predstavlja eno najučinkovitejših orodij človekovega izraza in sredstev za razločevanje ter osmišljanje sveta, kot tudi v duhu znanega gesla Sergea Daneyja, da ljubezen do filma ni (in ne sme biti) zgolj odnos do filma, temveč odnos do sveta prek filma.

Temeljno poslanstvo društva je izdajanje časopisa/revije/zbornika KINO!, namenjenega filmski teoriji, politiki in poeziji. Pri Društvu KINO! se zavzemamo za širjenje filmske vzgoje na praktični in tudi na teoretski ravni. V svojih publikacijah namenjamo področju mladinskega filma in teoriji filmske vzgoje veliko prostora že zdaj, v prihodnosti pa nameravamo te tematske sklope še poglobiti in razširiti. Poleg teorije filmske vzgoje smo v reviji KINO! 25/26 v središče postavili prav mladinski film, ki kot izredno vitalna filmska forma na inovativen način ne le bogati filmsko umetnost, temveč dokumentira, predvsem pa komentira družbene strukture skozi oči tistih, ki se v družbeno geografijo šele vključujejo. V rubriki »Šolska ura« redno objavljamo izbrane temeljne teoretske tekste.

Nosilec programa OSTRENJE POGLEDA je Društvo za širjenje filmske kulture KINO!. Glavna izvajalka/mentorica delavnic in drugih dejavnosti je dr. Maja Krajnc, odg. urednica revije KINO!, izvajalka pedagoškega programa Kino-katedra za osnovnošolce in srednješolce v Slovenski kinoteki, koordinatorica in izvajalka 5-letnega programa Razumevanje filma (nosilec Slovenska kinoteka).